Bacaan Doa Zakat Fitrah

Jagad.idBacaan Doa Zakat Fitrah, Doa Zakat Fitrah merupakan salah satu doa yang termasuk dalam ibadah zakat fitrah yang diajarkan dalam agama Islam. Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Tujuan dari zakat fitrah adalah untuk membersihkan harta seorang muslim dan juga untuk membantu kaum yang membutuhkan.

Sebelum membayar zakat fitrah, sebaiknya kita membaca doa zakat fitrah terlebih dahulu sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Doa zakat fitrah memiliki nilai penting dalam kehidupan seorang muslim karena melalui doa ini, kita memohon agar Allah SWT menerima zakat fitrah yang telah kita keluarkan dan berharap agar zakat tersebut dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Melalui doa zakat fitrah ini, kita juga mengekspresikan rasa syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan rezeki kepada kita sehingga kita dapat membayar zakat fitrah dengan lancar.

Bacaan Doa Zakat Fitrah

Untuk membaca doa zakat fitrah, sebaiknya kita memperhatikan beberapa hal. Pertama, kita harus mempersiapkan diri secara lahir dan batin. Kita harus bersih dari hadas besar atau kecil, mengenakan pakaian yang bersih, dan berwudhu terlebih dahulu. Kedua, kita harus memahami makna dari doa zakat fitrah tersebut agar bisa menghayati dalam hati kita. Ketiga, kita harus membaca doa zakat fitrah dengan khusyuk dan penuh pengharapan kepada Allah SWT.

Doa dalam konteks zakat fitrah dapat dilakukan oleh orang yang mengeluarkan zakat atau orang yang menerima zakat. Berikut ini adalah bacaan doa zakat fitrah yang bisa kita amalkan:

Doa Setelah Mengeluarkan Zakat Fitrah

Berikut ini adalah doa yang lazim dibacakan setelah seorang muzakki menunaikan kewajiban zakat fitrah, di mana biasanya ia akan didampingi oleh pengurus zakat yang ada. Doa tersebut dimaksudkan agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt dan dihitung sebagai pahala yang besar di sisi-Nya. Berikut ini adalah doa yang dapat dibacakan setelah menyerahkan pembayaran zakat:

Allahummaj-‘alha maghnaman wa la taj’alha maghraman

Artinya: “Ya Allah, jadikanlah (zakatku) ini sebagai keberuntungan bagiku (untuk dunia dan akhirat) dan janganlah engkau menjadikannya sebagai denda (yang menimbulkan kegundahan di hatiku).”

Selain itu, muzakki juga bias membaca doa berikut usai membayar zakat.

Robbana taoqobbal minna innaka antassami’ul “alim

Artinya:  Ya Allah, terimalah dari (zakat) kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Doa Menerima Zakat Fitrah

Setelah menerima zakat fitrah, disarankan bagi mustahik untuk mengucapkan doa agar kebaikan pemberi zakat, yaitu muzakki, dapat diberikan balasan yang lebih baik lagi. Meskipun zakat fitrah adalah kewajiban seorang muslim, memberikan zakat juga merupakan amal kebaikan untuk sesama.

Oleh karena itu, sebagai penerima kebaikan, sepatutnya kita membalasnya dengan doa sebagai bentuk terima kasih. Menurut Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani Seyogianya orang yang menerima zakat mendoakan mereka yang menyerahkan zakatnya. Dengan kata lain, siapa saja yang berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah ia dengan kebaikan serupa. Jika kalian tidak sanggup, maka doakanlah ia dengan sungguh-sungguh, hingga terwujud pembalasan kebaikan yang setara.

Berikut bacaan doa bagi penerima zakat untuk yang memberikan zakatnya oleh Syekh Nawawi Banten.

طَهَّرَ اللهُ قَلْبَكَ فِي قُلُوْبِ الأَبْرَارِ وَزَكَّى عَمَلَكَ فِي عَمَلِ الأَخْيَارِ وَصَلَّى عَلَى رُوْحِكَ فِي أَرْوَاحِ الشُّهَدَاءِ

Thahharallāhu qalbaka fī qulūbil abrār, wa zakkā ‘amalaka fī ‘amalil akhyār, wa shallā ‘alā rūhika fī arwāhis syuhadā’

Artinya: Semoga Allah menyucikan hatimu pada hati para hamba-Nya yang abrar. Semoga Allah bersihkan amalmu pada amal para hamba-Nya yang akhyar. Semoga Allah bersalawat untuk rohmu pada roh para hamba-Nya yang syahid

Selain doa diatas, terdapat bacaan doa lain yang dapat dilafakan oleh mustahik ketika menerima zakat, berikut adalah bacaanya:

أجَرَكَ اللهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَ, وَبَارَكَ لَكَ فِيْمَا أَبْقَيْتَ, وَاجْعَلْهُ لَكَ طَهُوْرًا

 Ajarokallahu fiimaa aathoita wa baaraka laka fiimaa abkoita wajalhu laka thohuuro.

Artinya: Semoga Allah memberikan pahala kepadamu atas apa yang engkau berikan (zakatkan) dan semoga Allah memberkahimu atas apa yang masih ada di tanganmu dan menjadikannya sebagai pembersih (dosa) bagimu.

Dalam semua doa zakat fitrah yang dimaksudkan diatas, kita merintih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar zakat fitrah yang dikeluarkan oleh kita diterima dan menjadi amal shalih yang mampu menyucikan harta kita.

Selain itu, kita juga merintih supaya hati kita dibersihkan dari segala bentuk keburukan dan diisi dengan kebaikan. Doa zakat fitrah juga mengajarkan kita untuk mengindahkan keperluan orang-orang yang memerlukan. Dalam doa ini, kita merintih agar doa orang-orang yang terdesak dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita juga merintih supaya kesedihan dan penderitaan orang-orang yang memerlukan, seperti hutang, dapat teratasi.

Doa zakat fitrah juga mengajarkan kita untuk hidup dengan cara yang halal dan taat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita merintih supaya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rizki yang halal dan cukup bagi kita, serta memberikan taufik kepada kita untuk selalu taat kepada-Nya. Doa zakat fitrah ini juga mengajarkan kita untuk mensyukuri segala karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita merintih supaya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan karunia-Nya kepada kita dan melimpahkan rahmat-Nya atas kita.

Dalam membaca doa zakat fitrah, kita juga harus memperhatikan tata cara membayar zakat fitrah. Zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri, dan jumlah zakat fitrah ditentukan berdasarkan jenis makanan pokok yang umumnya dikonsumsi di daerah tempat tinggal kita.

Zakat fitrah biasanya berupa beras, gandum, atau kacang-kacangan dengan ukuran yang ditentukan. Dalam membayar zakat fitrah, kita juga harus memperhatikan siapa yang berhak menerimanya. Zakat fitrah diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima, seperti fakir miskin, anak yatim, janda, dan orang-orang yang memerlukan. Kita juga harus memastikan bahwa zakat fitrah yang kita keluarkan telah diterima oleh pihak yang berhak menerima.

Secara keseluruhan, bacaan doa zakat fitrah merupakan doa yang penting dalam kehidupan seorang Muslim. Doa ini mengajarkan kita untuk mensyukuri segala karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, memperhatikan keperluan orang-orang yang memerlukan, hidup dengan cara yang halal dan taat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta membayar zakat fitrah dengan cara yang benar dan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan. Mari kita amalkan doa zakat fitrah ini dengan penuh ikhlas dan harapan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.